HomeVormen van begeleidingCursus bedrijfseconomie

Cursus bedrijfseconomie

Tijdens de cursus bedrijfseconomie komen de belangrijkste onderwerpen van het schooljaar en, indien van toepassing, centraal examen aan bod. De bedoeling van deze cursus is dat de leerling de leerstof beter gaat beheersen en leert hoe de toets- en examenvragen beter aan te pakken. De cursus bedrijfseconomie is in de volgende blokken verdeeld en de volgende onderwerpen komen aan bod.

Financiering

Rechtsvormen, eigen vermogen, aandelen en obligaties, kort en lang vreemd vermogen, winstverdeling en interestberekeningen.

Financieel beleid

Begrotingen, bedrijfsresultaten, kostprijzen, afschrijvingsmethodes, break-even analyse, voorraadwaardering, opslagmethodes en delingscalculatie.

Financiële vastlegging

Balans, resultatenrekening en opslagmethodes.
 < Terug naar Cursussen

Heeft uw kind moeite met het maken of plannen van huiswerk?
Neem direct contact op
© 2023 Homework House