Cursus economie

Tijdens de cursus economie komen de belangrijkste onderwerpen van het schooljaar en, indien van toepassing, centraal examen aan bod. De bedoeling van deze cursus is dat de leerling de leerstof beter gaat beheersen en leert hoe de toets- en examenvragen aan te pakken. De cursus economie is in de volgende blokken verdeeld en de volgende onderwerpen komen aan bod:

Markt

Marktvormen, marktmechanisme, prijs- en inkomenselasticiteit, surplus, goederen en formules.

Ruilen voor tijd

Spaarvormen, rente, vermogensmarkt, indexcijfers, staatschuld, pensioen, jaarrekening, balans, resultatenrekening.

Samenwerken en onderhandelen

Welvaart, gevangenen dilemma, goederen, Nash evenwicht, samenwerken, CAO, arbeidsvoorwaarden, loonstijgingen en loonkosten.

Risico en informatie

Omslagstelsel, sociale zekerheid, verzorgingsstaat en de daarbij behorende partijen.

Welvaart en groei

Nationaal inkomen, nationaal product, inkomensverdeling, Lorenz curve, Nederlandse belastingstelsel (box1 en box3).

Goede tijden slechte tijden

Inflatie, wisselkoersen, economische kringloop, valuta prijzen, conjunctuur, anticyclische begrotingsbeleid.
 < Terug naar Cursussen

Heeft uw kind moeite met het maken of plannen van huiswerk?
Neem direct contact op
© 2023 Homework House