Cursus Engels

Tijdens de cursus Engels komen de belangrijkste onderwerpen van het schooljaar en, indien van toepassing, centraal examen aan bod. De bedoeling van deze cursus is dat je de leerstof beter gaat beheersen en leert hoe je de toets- en examenvragen moet aanpakken. De cursus Engels is in de volgende blokken verdeeld en de volgende onderwerpen komen aan bod.

Leesvaardigheid

Je leert door middel van een stappenplan hoe je een leesvraag aanpakt. Verschillende tekstsoorten worden onder de loep genomen en je leert hoe de hoofdgedachte van de tekst wordt achterhaald. Je leert ook hoe je vraagsoorten en tekstgaten moet beantwoorden. Daarnaast leer je de belangrijkste signaalwoorden en hoe zij de structuur en verbanden van tekstgedeeltes aangeven.

Schrijfvaardigheid

In dit gedeelte van de cursus focus je op het schrijven van formele en informele teksten. Je leert hoe je de structuur van een tekst opstelt met een thesis, argumenten, belangrijke informatie en conclusies. .Je leert diverse schrijfstijlen en de belangrijke linking words die je gebruikt in het Engels.

Grammatica

Je krijgt in dit blok uitleg over alle werkwoordvormen, zinsopbouw en overige grammatica. Je leert wanneer je de present simple of de passive gebruikt alsmede waar het bijvoeglijknaamwoord en bijwoord in een zin thuis horen.

Woordenschat

Veel teksten bevatten moeilijke woorden. Je leert hoe je de betekenis van moeilijke woorden achterhaalt. Je krijgt tips hoe je de betekenis van een woord uit de tekst kan herleiden en hoe je de woorden in het woordenboek opzoekt.
 < Terug naar Cursussen

Heeft uw kind moeite met het maken of plannen van huiswerk?
Neem direct contact op
© 2023 Homework House