HomeVormen van begeleidingStudie- en huiswerkbegeleiding

Studie- en huiswerkbegeleiding

Leerlingen zijn niet over een kam te scheren. De leerproblemen van de ene scholier kunnen sterk afwijken van die van een andere. De een heeft vooral behoefte aan examentraining, de ander aan rust en regelmaat in het dagelijks werk. Tweetalig onderwijs neemt een grote vlucht, met de specifieke aandachtsvelden die daar bij horen. En jongens kijken anders tegen school aan dan meisjes. De leerproblematiek is al met al heel divers en individueel bepaald. Homework House onderkent die verschillen en biedt daarom meerdere typen studie- en huiswerkbegeleiding, afgestemd op de specifieke behoefte van de leerling.

Algemene studie- en huiswerkbegeleiding

In nauw overleg met de leerling stellen we een leer- en studieplan op. Primair gefocust op de vakken die de meeste moeite kosten, maar natuurlijk zonder de overige vakken uit het oog te verliezen. We vullen dat praktisch in door telkens te kijken naar het huiswerk voor de komende dagen. Met een aantal terugkerende vragen als uitgangspunt:

  1. Hoe plan ik mijn huiswerk?
  2. Hoe maak ik mijn huiswerk op de juiste manier af?
  3. Hoe kan ik het beste leren voor toetsen en welke methodiek vind ik het prettigst?
  4. Hoe kan ik het beste leren voor schriftelijke en mondelinge overhoringen?
  5. Hoe kan ik het beste woorden leren in vreemde talen?
  6. Hoe maak ik presentaties, samenvattingen en schrijfopdrachten?

Huiswerkbegeleiding speciaal voor jongens

Jongens leren anders dan meisjes. Jongens zijn beweeglijk en meer praktisch ingesteld dan theoretisch. Wordt dat niet onderkend, dan ontstaat soms een negatieve schoolhouding. Homework House begrijpt jongens en heeft een speciaal programma voor huiswerkbegeleiding. Dat houdt het volgende in:

  • Een huiswerkplanning volgens een strakke overzichtelijke structuur.
  • Het huiswerk maken en ‘stampen’ combineren met beweging en activiteit. Bijvoorbeeld door over te gooien met een bal of te jongleren.
  • Jongens kiezen zelf hun leermethode maar we leggen ze de consequenties uit van hun keuze. Zij leren zo inzien dat hun eigen leerstijl prima kan voldoen. Dat vergroot hun motivatie en zelfvertrouwen.

Begeleiding voor tweetalig onderwijs

Het tweetalig onderwijs groeit. Bij Homework House kunnen leerlingen prima terecht voor het maken van huiswerk in het Engels onder toezicht van een ervaren tweetalige begeleider.

Examenbegeleiding

Bij Homework House kunnen scholieren zich voorbereiden op hun eindexamens. Voor elk vak is een begeleider beschikbaar voor inhoudelijke ondersteuning. Het oefenen van examens vergroot het zelfvertrouwen van scholieren en dat is onmisbaar voor het behalen van een goed resultaat.


Meer informatie?

Voor meer informatie over studie- en huiswerkbegeleiding kun je contact met ons opnemen.

Contact opnemen

Heeft uw kind moeite met het maken of plannen van huiswerk?
Neem direct contact op
© 2023 Homework House